Externé ilustračné materiály:
Použitý fotografický materiál čiastočne pochádza z databázy fotografií Photo Case a Fotolia. Ďalšie informácie nájdete na weboch http://www.PhotoCase.com a http://de.fotolia.com/.
 
Zodpovednosť:
Spoločnosť Felina GmbH prevádza precízny výskum a vyvíja všetko úsilie k zaisteniu toho, aby na svojích webových stránkach zverejňovala iba informácie, ktoré sú úplné a správne. Spoločnosť Felina GmbH však nepreberá žiadnu záruku ani zodpovednosť za úplnosť, aktuálnosť, kvalitu a správnosť týchto informáci. Použitie týchto informácií spočíva výhradne na zodpovednosti užívateľa.
 
Použitie:
Celý obsah vrátane všetkých textov, obrázkov, grafiky, vzorov, ikon, videí apod. na webových stránkach spoločnosti Felina GmbH je chránený autorským zákonom. Všetký komerčné použitia najmä uloženie v databázach, publikovanie a ďalšie formy využítia pre obchodné účely, bez súhlasu držiteľa autorských práv je zakázané..
 
Práva k ochranným známkam:
Spoločnosť Felina GmbH je vlastníkom všetkých ochranných známok a log zverejňovaných na svojích webových stránkach. To sa nevzťahuje na ochranné známky alebo loga iných spoločnosti, ktoré sú použité pre informačné účely v súvislosti s externou spoločnosťou. Tieto ochranné známky a loga sú majetkom príslušných spoločnosti. Použitie ochranných známok a log spoločnosti Felina GmbH alebo iných spoločnosti tretími stranami a to akýmkoľvek spôsobom – je neprístupné.
 
Odkazy:
Webové stránky spoločnosti Felina GmbH obsahujú odkazy na iné webové stránky. Pred zverejnením týchto odkazov kontrolujeme, či tieto externé webové stránky neobsahujú nezákonný obsah. Spoločnosť Felina GmbH však nemôže mať kontrolu nad materiálom zverejňovaným na týchto stránkach, a preto nenesie zodpovednosť za obsah ani strategiu ochrany dát na externých webových stránkach. Spoločnosť Felina GmbH nenesie žiadu zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok. Pri upozornení na nezákonný obsah opatrí spoločnosť Felina GmbH šetrenie a v prípade potreby bude príslušný odkaz z webových stránok spoločnosti Felina GmbH odstránený.
  
Ochrana dát:
Spoločnosť Felina GmbH bude Vaše dáta spracovávať zodpovedne. Osobné údaje budú zhromažďované, uchvovávané a spracované iba v miere nutnej pre poskytovanie našich služieb alebo pre spracovávanie dotazov a iba v rozsahu nariadenom či povolenom podľa zákonných predpisov. Okrem vyššie uvedeného budeme použivať Vaše osobné údaje iba vtedy, pokiaľ k tomu dáte svoj výslovný súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu na adresu info@felina.de s uvedením svojej identiny. Spoločnosť Felina GmbH bude chrániť súkromie Vaších dát v súlade s ustanovením zákona o ochrane osobných údajov a nebude tieto dáta poskytovať tretím stranám. Osobné dáta budú uložené na našich vlastných serveroch.
 
Kontaktné údaje:
Felina GmbH
Lange Rötterstr. 11-17
D-68167 Mannheim
Telefon: +49 / 621 / 385-0
Telefax: +49 / 621 / 34071
info@felina.de